Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Καταγγελία σχετικά με την παρεμπόδιση του συνδικαλιστικού έργου του ΔΣ του συλλόγου μας στο Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΣυνάδελφοι,  

Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε μία επίθεση και απαξίωση των συνδικαλιστικών οργάνων και δικαιωμάτων.

Θυμίζουμε τα σχέδια και προτάσεις νόμων περί συνδικαλισμού, τη μείωση των συνδικαλιστικών διευκολύνσεων αλλά και την αφαίρεση από τους συλλόγους του δικαιώματος να εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους στα όργανα διοίκησης των πανεπιστημίων στα οποία υπηρετούμε.

Είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα για την Πανελλαδική Ομοσπονδία ΕΤΕΠ ΑΕΙ και φυσικά για τους συλλόγους που αυτή εκπροσωπεί, η διάθεση ικανού χώρου αλλά και των λοιπών διευκολύνσεων όπως η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή ώστε να ασκούν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των κατά τόπους συλλόγων απρόσκοπτα και ανεμπόδιστα τα συνδικαλιστικά τους καθήκοντα.

Καταγγέλουμε με τη σειρά μας τη πρωτοφανή μονομερή και αντισυνδικαλιστική ενέργεια παραβίασης του γραφείου του Συλλόγου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού του ΕΚΠΑ και τη παρεμπόδιση έτσι της δημοκρατικής λειτουργίας του επίσημου Συλλογικού Οργάνου του Κλάδου μας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
Αποτελεί  προσβολή προς το Συλλογικό μας Όργανο που έχει 40ετή  παρουσία και δράση.

Απαιτούμε άμεσα την αποκατάσταση της πρόσβασης στο γραφείο του Συλλόγου και την ανεμπόδιστη λειτουργία του Συλλογικού μας Οργάνου.

Αναμένουμε άμεσα την ανάληψη ευθύνης από το Όργανο Διοίκησης που έλαβε την συγκεκριμένη απόφαση για τυχόν φθορά ή  απώλεια των αρχείων του συλλόγου και τυχόν διαρροή προσωπικών δεδομένων των μελών του Συλλόγου προς τρίτους.για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
                       ο Πρόεδρος                                                                 η Γενική Γραμματέας
               Στέφανος Καρβέλης                                                                 Κουνιά     Σοφία