Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

Παρέμβαση ΠΟΕΤΕΠ στην 80η Σύνοδο Πρυτάνεων 18/12/2015                                                                                                 Πάτρα, 16 Δεκεμβρίου 2015
                                                                                                            αριθμ. πρωτ. 164
Προς

Καθηγητής Μελέτιος- Αθανάσιος Δημόπουλος, Προεδρεύων, Πρύτανη ΕΚΠΑ


Θέμα: Κατάθεση ζητημάτων από τον κλάδο του Ε.Τ.Ε.Π.


Αξιότιμοι κ.κ.  Πρυτάνεις και Πρόεδροι των ΔΕ,


Είναι γεγονός πως διανύουμε μια εποχή πολύ δύσκολη για το ελληνικό πανεπιστήμιο μα και γενικότερα για την κοινωνία,  με τεράστια και πολύ-επίπεδα προβλήματα, όπως η ελλιπής χρηματοδότηση, η μείωση κάθε είδους προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης και η απουσία νέων προσλήψεων. Ο συνδυασμός αυτός έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση των σπουδών και της έρευνας, με ότι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον των παιδιών μας και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα.

Κύριοι Πρυτάνεις είναι σε όλους γνωστό ότι όλα τα παραπάνω δεν είναι αποτέλεσμα των ενεργειών των Πανεπιστημίων, αλλά αποτέλεσμα ενεργειών και αποφάσεων της κεντρικής διοίκησης και είναι ζητήματα που δε μπορούν άμεσα να αντιμετωπιστούν, αλλά να αναδειχτούν και να τεθούν ως προτάσεις για λύση στο υπεύθυνο για τα θέματα αυτά Υπουργείο.

Θέλουμε να δηλώσουμε ότι ως μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας θα είμαστε μαζί σας στο αγώνα για την ανάδειξη και επίλυση των σημαντικών προβλημάτων των Πανεπιστημίων.

Όμως αξιότιμοι κ Πρυτάνεις υπάρχουν και ζητήματα που μπορούν να επιλυθούν από τα ίδια τα Πανεπιστήμια.

Συγκεκριμένα μέχρι τώρα η σύνοδος των Πρυτάνεων δεν έχει εκφράσει έντονα την αγανάκτηση της μαζί μας, για το απαράδεκτο γεγονός να αναμένουμε από το 2000 τα προεδρικά διατάγματα και το βαθμολόγιο-μισθολόγιο για το κλάδο μας.  To γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα. στις εξελίξεις –αξιολογήσεις υπηρετούντων μελών Ε.Τ.Ε.Π. που έχουν παγώσει εδώ και 3 χρόνια με αποτέλεσμα ο κλάδος μας αυτή τη στιγμή να μην εξελίσσεται, αφού η διαδικασία αλλαγής βαθμίδων, χωρίς να έχει κανένα μισθολογικό κόστος για το υπουργείο ή τα ΑΕΙ, έχει παγώσει, εν αναμονή των Π.Δ.

Επίσης θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι αρκετά Πανεπιστήμια συνεχίζουν να μην καταβάλλουν τα  μισθολογικά κλιμάκια των μελών μας, παρά τις θετικές γνωμοδοτήσεις από το αρμόδιο για τα ζητήματα αυτά Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Σας έχουμε αποστείλει επιστολές με όλα τα σχετικά έγγραφα, χωρίς ωστόσο να έχουμε ποτέ λάβει μία επίσημη απάντηση. Για το λόγο αυτό, για ακόμη μία φορά, σας επισυνάπτουμε τα σχετικά έγγραφα και ζητάμε από όλους σας να λυθεί άμεσα το θέμα αυτό.

Σας  καλούμε:

α. τον κάθε έναν από εσάς προσωπικά να δώσει λύση στο θέμα των μισθολογικών κλιμακίων μας, ενεργοποιώντας τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστήμιου ώστε να ακολουθήσουν τις γνωμοδοτήσεις του Γ.Λ.Κ και

β. όλους σας, να εκφράσετε ξεκάθαρα την θέση σας προς το Υπουργείο, για την απαράδεκτη κατάσταση της μη έκδοσης από το 2000 των Π.Δ. και του Βαθμολογίου-μισθολογίου για τον κλάδο μας,

Αξιότιμοι κύριοι Πρυτάνεις και Πρόεδροι ΔΕ ελληνικών πανεπιστημίων,

Ο κλάδος Ε.Τ.Ε.Π., ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. και φοιτητών, συνέβαλε με πολύ κόπο στην εξέλιξη των Α.Ε.Ι., στηρίζοντας ποικιλοτρόπως από την αρχή της ίδρυσής τους το έργο τους. Το ίδιο θα συνεχίσει να το κάνει πάντοτε, γιατί μόνο με τη συνεργασία όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας το Ελληνικό Πανεπιστήμιο μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Αυτή πιστεύουμε ότι είναι και η κοινή αντίληψη όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας

Ως μέλη των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων παρακολουθούμε πάντα με ενδιαφέρον τα πορίσματα και τις προτάσεις – ψηφίσματα  των εργασιών σας και έχουμε την πεποίθηση ότι και στην παρούσα συνάντησή σας, θα έχουμε την στήριξή σας για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων του Ε.Τ.Ε.Π., που είναι και προβλήματα των Α.Ε.Ι.
για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας


       ο Πρόεδρος                                                                          η Γενική Γραμματέας

  Στέφανος Καρβέλης                                                                  Κουνιά     Σοφία
Επισυναπτόμενα αρχεία:


             3. Χορηγήσεις κλιμακίων από το ΕΜΠ και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Καταγγελία ΠΟΕΤΕΠ με αφορμή το εργατικό ατύχημα στο ΕΚΠΑ
Πάτρα, 17  Δεκεμβρίου 2015
               αρ. πρωτ. : 165
προς
τους Συλλόγους – Μέλη της ΠΟΕΤΕΠ ΑΕΙ

Συνάδελφοι,
Τα τελευταία χρόνια ζούμε χάρη στις πολιτικές των τελευταίων κυβερνήσεων τη σταδιακή συρρίκνωση - εξαφάνιση του κλάδου μας με αποτέλεσμα η γενικευμένη και μακροχρόνια έλλειψη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) από τα Εργαστήρια και τις Κλινικές των Πανεπιστημίων να επιφέρει σημαντικότατα προβλήματα στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο τους.
Προσλήψεις προσωπικού ΕΤΕΠ δεν έχουν γίνει εδώ και αρκετά χρόνια, παρά τις μαζικές συνταξιοδοτήσεις στο κλάδο.
Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό μας έργο υποκαθίσταται με την πρόσληψη συμβασιούχων εργαζομένων που εντάσσονται στο Διοικητικό Κλάδο και παράτυπα τοποθετούνται σε εργαστήρια και κλινικές ενώ τεράστιο φορτίο του έργου αναλαμβάνουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Απαιτούμε ως Ομοσπονδία τη κάλυψη των σοβαρότατων ελλείψεων  σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. στα ιδρύματα της χώρας έπειτα από το πλήθος αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδοτήσεων με προκηρύξεις νέων θέσεων.
Συντασσόμαστε με το σύλλογο ΕΤΕΠ του ΕΚΠΑ απαιτώντας  την άμεση και πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων της Συγκλήτου της 11ης/12/2015, σχετικά με το συγκεκριμένο Εργαστήριο, τον εργαζόμενο συνάδελφο και το ατύχημα.
Διεκδικούμε σύγχρονες και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και εκπαίδευσης.
Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, που να καλύπτει τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Ιδρύματος.
  Σας αποστέλλουμε και την ανακοίνωση του συλλόγου ΕΤΕΠ ΕΚΠΑ για ενημέρωση σας.

για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας


      ο Πρόεδρος                                                                                          η Γενική Γραμματέας

  Στέφανος Καρβέλης                                                                             Κουνιά     Σοφία

Ανακοίνωση ΠΟΕΤΕΠ για το Μισθολόγιο
Πάτρα, 15  Δεκεμβρίου 2015

               αρ. πρωτ. : 163

προς

τους Συλλόγους – Μέλη της ΠΟΕΤΕΠ ΑΕΙ
Συνάδελφοι

Ως γνωστό εδώ και χρόνια αλλά και με πρόσφατη απόφαση από το τελευταίο συνέδριο (καλοκαίρι του 2015) απαιτούμε τη δημιουργία πανεπιστημιακού μισθολογίου συνδεδεμένο επί ποσοστού με τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή .

Αίτημα απόλυτα δικαιολογημένο εφόσον ο ειδικός χαρακτήρας του κλάδου μας αναφέρεται ξεκάθαρα και στον νόμο 4009/11 άρθρο 29 και στο πλήθος ειδικών Π.Δ. που μας διέπουν και αναφέρονται στον ειδικό χαρακτήρα του έργου που επιτελούμε, στον ειδικό και ξεχωριστό τρόπο πρόσληψης αλλά και εξέλιξής μας.

Εντελώς απροειδοποίητα και χωρίς καμία διαβούλευση, αν και το προηγούμενο διάστημα βρεθήκαμε στο υπουργείο, συναντήσαμε τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου και θέσαμε σαφέστατα το θέμα του μισθολογίου και χωρίς να λάβουμε σχετική ενημέρωση πως επίκειται η ένταξή μας στο ενιαίο μισθολόγιο, η κυβέρνηση προχωρά σε αυτή τη κίνηση.

Σε μια διαρκή περίοδο επιβολής νέων φόρων και τελών, αυξήσεων σε πάσης φύσης αγαθά και περικοπής παροχών κάθε είδους, μέρος των ΜΜΕ τολμούν να μιλούν ακόμη για τους συνήθεις ύποπτους “κακούς” δημόσιους υπαλλήλους που έχουν προκαλέσει όλα τα δεινά σε αυτόν το τόπο και τώρα για “αυξήσεις” που θα λάβουν με το νέο μισθολόγιο. Δε πείθουν κανέναν. Η δύσκολη καθημερινότητα που ζούμε αλλάζει μόνο με συνεχείς διεκδικήσεις και αγώνες, στους οποίους πρέπει να είμαστε πάντα παρόντες.

Η Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π. ΑΕΙ δεν έχει πάψει στιγμή να εργάζεται για το καλό του κλάδου και της κοινωνίας γενικότερα και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για αυτό διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματα μας.
για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας


      ο Πρόεδρος                                                                                          η Γενική Γραμματέας

  Στέφανος Καρβέλης                                                                             Κουνιά     Σοφία