Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021

Υπόμνημα της Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., στην 98η Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων

 

Αξιότιμοι κ.κ. Πρυτάνεις και Προέδροι ,

 

τους τελευταίους μήνες βιώνουμε την με εμπόδια επιστροφή στη δια ζώσης «κανονική» ακαδημαϊκή λειτουργία των πανεπιστημίων η οποία πραγματοποιείται με μεγάλες δυσκολίες και έπειτα από σκληρή μεθοδική και επίπονη δουλειά, πολλές φορές και πέρα των αρμοδιοτήτων, όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία αυτή.

Φυσικά τίποτα δεν έχει γίνει ώστε να επιλυθούν προβλήματα που απασχολούσαν την ακαδημαϊκή κοινότητα προ πανδημίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πρόγραμμα των εργασιών της συνόδου και πόσα θέματα αυτής έχουν να κάνουν με οικονομικά θέματα, διαχείριση συμβάσεων/προγραμμάτων, νέων υποχρεώσεων για τα πανεπιστήμια αλλά και προβλήματα που απορρέουν από νομοθετήματα.

 

Η ηγεσία του υπουργείου δυστυχώς δεν αναζητά συνεργασία για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Επιπλέον με τις ενέργειες του και τις αλλαγές στον ακαδημαϊκό χάρτη έχει απλόχερα προσφέρει μεγαλύτερο φόρτο. Η επαρκής υποστήριξη με προσωπικό, υλικοτεχνικές υποδομές ή χρηματοδότηση  αγνοείται.

Συνδεδεμένη με τα παραπάνω προβλήματα και ανάγκες των πανεπιστημίων είναι η πρόσφατη εισήγησή σας προς το υπουργείο παιδείας σχετικά με την ανάθεση διοικητικού έργου σε λοιπές κατηγορίες προσωπικού.

Σας δηλώνουμε έντονα ενοχλημένοι και δυσαρεστημένοι για την εισήγηση που εκτός του σαφώς αντιθεσμικού χαρακτήρα, προφανώς είναι παράλογη και απαράδεκτη και βέβαιο πως και θα δημιουργήσει πολύ σοβαρές εντάσεις μέσα στα Α.Ε.Ι..

 

Σας θυμίζουμε πως τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π., μαζί με τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π, ανήκουν στο Διδακτικό – Εργαστηριακό Προσωπικό Ειδικών Κατηγοριών των πανεπιστημίων (Ν.4009/άρθρο 29) και παρέχουν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό-εργαστηριακό έργο, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου των πανεπιστημίων. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα παροχής έως και αυτοδύναμου διδακτικού έργου υπό προϋποθέσεις.

Ανήκουν στο «λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό που επιτελεί δημόσιο λειτούργημα» του άρθρου 16 παρ.6 του Συντάγματος.

 

Όπως είναι γνωστό, μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ τα οποία εκλέγονται ως μέλη των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης και των ποικίλων επιτροπών των Α.Ε.Ι., λόγω των αρμοδιοτήτων της θέσης τους αλλά και της λειτουργίας κάθε οργάνου και επιτροπής, εκτός του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου τους, επιπλέον έχουν συγκεκριμένες και μόνο υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στο αντίστοιχο όργανο διοίκησης ή επιτροπής.

 

Επίσης, είναι γνωστό ότι στα πανεπιστήμια, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα Ν.Π.Δ.Δ., το Διοικητικό Προσωπικό και μόνο αυτό έχει την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιών, των ακαδημαϊκών μονάδων και των μελών τους, μέσα από τις κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες και τις γραμματείες των επιμέρους μονάδων-δομών των ΑΕΙ (Ν.4009/2011, άρθρο 28).

 

Οι δραματικές ελλείψεις μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), όπως και μελών Δ.Ε.Π, Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π., έχουν οδηγήσει τα Πανεπιστήμια σε έντονη υποβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών με εκτεταμένες περικοπές εργαστηριακών μαθημάτων, κλινικών και σεμιναρίων κατά ομάδες.

Εργαστήρια με εξοπλισμό εκατομμυρίων ευρώ δεν λειτουργούν χωρίς εξειδικευμένο Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό ή υπολειτουργούν ευκαιριακά με μεταπτυχιακούς φοιτητές «απλά για να γίνει η δουλειά», χωρίς τον προβλεπόμενο ορθό χειρισμό και συντήρηση, με αδικαιολόγητες φθορές, με συχνά ατυχήματα και εκ των υστέρων αναζήτηση ευθυνών.

 

Σας καλούμε να αναλογιστείτε πως από το 2009 έως σήμερα έχουν δοθεί συνολικά στα πανεπιστήμια της χώρας περίπου 40 θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. ενώ έχουν αποχωρήσει πάνω από 250 που υποστήριζαν από νευραλγικές θέσεις το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο.

Θεωρούμε ότι η εκπαιδευτική και ερευνητική επάρκεια των πανεπιστημίων πρέπει να είναι πρώτιστο μέλημα των Οργάνων Διοίκησης αυτών και αυτονόητη υποχρέωση προς τους φοιτητές και την κοινωνία. Το σύγχρονο ελληνικό πανεπιστήμιο δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό, επιστημονικά ισχυρό και φημισμένο χωρίς πλούσιο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. Οι ειλικρινείς προσπάθειες εξωστρέφειας δεν συμβαδίζουν με την εσωστρεφή διαχείριση της εκπαιδευτικής φτώχειας και την ανάλωση στο διοικητικό «φαίνεσθαι».

 

Σήμερα οι διοικητικές υπηρεσίες των πανεπιστημίων διαθέτουν σύγχρονα συστήματα μηχανοργάνωσης για τα οποία έχουν δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μεγάλη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας διοικητικής εργασίας, την μείωση του διοικητικού προσωπικού που απαιτείται μα παράλληλα την υψηλή εξειδίκευσή του.

Σοβαρότατο πρόβλημα αποτελεί η μη ορθή κατανομή του διοικητικού προσωπικού μέσα στα ΑΕΙ με αποτέλεσμα να εμφανίζονται διοικητικές δομές υψηλού φόρτου εργασίας με λίγους διοικητικούς υπαλλήλους σε αντίθεση με άλλες δομές χαμηλότερου ή εποχικού φόρτου με περισσότερους.

 

Οι Διοικήσεις των πανεπιστημίων όφειλαν και οφείλουν να το αντιμετωπίσουν.

 

Δυστυχώς, η συγκεκριμένη εισήγηση της Συνόδου κινείται στη λογική «εμένα με ενδιαφέρει μόνο να μου κάνει κάποιος το διοικητικό έργο, δεν με ενδιαφέρει ποιος και πόσο αποτελεσματικά».

 

Πως είναι δυνατόν να αποδέχεται η Σύνοδος την τεράστια υποχρηματοδότηση της τελευταίας δεκαετίας, να αποδέχεται την έντονη υποστελέχωση σε προσωπικό όλων των κλάδων, να δέχεται τη πληρωμή 1000 αστυνομικών για τα ΑΕΙ και την ίδια στιγμή να επιθυμεί ανάθεση διοικητικού έργου σε εκπαιδευτικό προσωπικό που δεν επαρκεί καν για τις ανάγκες των ακαδημαϊκών μονάδων!

 

Είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι, ενώ σε όλες τις προηγούμενές συνόδους υπήρχαν αιτιολογημένες αποφάσεις οι οποίες ένωναν τη φωνή των συνόδων μαζί με τα αιτήματά μας για προσλήψεις μελών ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και Διοικητικού προσωπικού, η παράγραφος 13 της απόφασης αυτής της συνόδου ζητά την ανάθεση έργου μιας κατηγορίας προσωπικού σε άλλη!

 

«Σας καλούμε σε εισήγηση για άμεσες προσλήψεις όλων των κατηγοριών προσωπικού των Α.Ε.Ι.».

 

Ως μέλη των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων παρακολουθούμε πάντα με ενδιαφέρον και ιδιαίτερη προσοχή τα πορίσματα και τις προτάσεις – ψηφίσματα των εργασιών των συνόδων σας. Θα είμαστε μαζί σας στο αγώνα για την ανάδειξη των Δημόσιων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και την επίλυση των σημαντικών προβλημάτων τους.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

 

                  ο Πρόεδρος                                                                   η Γενική Γραμματέας

           Στέφανος Καρβέλης                                                                  Κοντού Σοφία