Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

Υπόμνημα της Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., στην 88η Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών ΠανεπιστημίωνΑξιότιμοι κ.κ. Πρυτάνεις και Πρόεδροι των Δ.Ε.,

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η πρόσκληση για την παρουσία της Ομοσπονδία μας στις εργασίες της 88ης συνόδου. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για το γεγονός ότι μας δίνεται η δυνατότητα σύντομης τοποθέτησης, στη συνεδρίαση αυτή και επιθυμούμε να παραθέσουμε τα παρακάτω  ζητήματα που απασχολούν τόσο εμάς όσο και τα Α.Ε.Ι. στα οποία υπηρετούμε.

Υποστελέχωση Πανεπιστημίων: Το πλήθος των συνταξιοδοτημένων μελών του κλάδου μας, οι ανύπαρκτες προσλήψεις νέων συναδέλφων και οι προσπάθειες αποσπασματικής κάλυψης των αναγκών από περαστικούς μεταπτυχιακούς φοιτητές ως εργαστηριακό προσωπικό, έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό συνδυασμό με αποτέλεσμα τα μεγάλα κενά που υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια σε θέσεις ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού.  Η κατάργηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, με τις προσλήψεις πάσης φύσης συμβασιούχων και η κατοχύρωση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του εξειδικευμένου εργαστηριακού και διδακτικού προσωπικού, αποτελεί βασικό παράγοντα για την αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών και την εξασφάλιση της συνέχειας του σημαντικού εκπαιδευτικού έργου των ΑΕΙ.
Ζητούμε την άμεση δημόσια επαναπροκήρυξη των θέσεων όλων των μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ  που αποχωρούν από την υπηρεσία καθώς και τη πρόσληψη του απαραίτητου διοικητικού προσωπικού.

Ορθή εφαρμογή της Νομοθεσίας από τα Πανεπιστήμια:  Το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται μια προσπάθεια καταστρατήγησης των νόμων με έκδοση κυρίως κανονιστικών αποφάσεων οι οποίες προσπαθούν να ρυθμίσουν θέματα του ΕΤΕΠ με τρόπο διαφορετικό από την αντίστοιχη νομοθεσία. Επιθυμούμε να ξεκαθαρίσουμε ότι ο κλάδος του ΕΤΕΠ παρέχει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό-εργαστηριακό έργο, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου των Α.Ε.Ι, έχοντας μέχρι και τη δυνατότητα παροχής αυτοδύναμου διδακτικού έργου. Συνεπώς οι διαδικασίες πρόσληψης, η κρίση-αξιολόγηση και τα καθήκοντα του ΕΤΕΠ - όπως και των κλάδων  ΕΕΠ, ΕΔΙΠ - δεν έχουν καμία σχέση με διαδικασίες άλλου προσωπικού του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα. Ζητούμε να επικεντρώσετε την προσοχή των Ιδρυμάτων σας στο γεγονός ότι όλοι οι οργανισμοί και οι εσωτερικοί κανονισμοί των ΑΕΙ, οι πρυτανικές αποφάσεις, οι αποφάσεις της συγκλήτου, οι εσωτερικοί κανονισμοί των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και των εργαστηρίων, θα πρέπει να περιέχουν διατάξεις οι οποίες είναι σύμφωνες με την αντίστοιχη νομοθεσία.  Τόσο η Ομοσπονδία όσο και οι κατά τόπους Σύλλογοι του ΕΤΕΠ θα είναι αρωγοί και θα συνδράμουνε σε κάθε προσπάθεια εφαρμογής των νομοθετικών προβλέψεων  Σε κάθε αντίθετη περίπτωση θα προσβάλουμε με κάθε τρόπο αποφάσεις που δεν είναι σύννομες.

Μεταρρύθμιση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας: Προσφάτως στη Γενική Δ/νση Δημ/κης Πολιτικής & Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους συστάθηκε Επιτροπή μεταρρύθμισης επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας. Στην επιτροπή αυτή όφειλαν όλοι οι φορείς να αποστείλουν συγκεντρωτικά όλα τα σχετικά στοιχεία που αφορούσαν το προσωπικό τους. Τα μέλη του κλάδου ΕΤΕΠ στη πλειοψηφία τους καθημερινά εργάζονται σε εργαστηριακούς χώρους ερχόμενοι σε επαφή με επικίνδυνους και ανθυγιεινούς παράγοντες δυστυχώς ως μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας των Α.Ε.Ι δεν ενημερωθήκαμε ποτέ εγκαίρως από τις υπηρεσίες των  Ιδρυμάτων για την διαδικασία αυτή.
Σας ζητούμε άμεσα να ενεργήσετε σχετικά αποστέλλοντας τα σχετικά στοιχεία που αφορούν το προσωπικό των ιδρυμάτων.
Πρωτίστως είναι θέμα σεβασμού και αναγνώρισης του έργου των εργαζομένων .

Διαδικασίες εκλογής εκπροσώπων του ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα διοίκησης των ΑΕΙ: Με το υπάρχον νομικό πλαίσιο και με την εφαρμογή της διαδικασίας εκλογής των εκπροσώπων του ΕΤΕΠ εμφανίστηκαν πολλά προβλήματα.  Από την απώλεια του νομοθετημένου δικαιώματος της μυστικότητας της ψήφου, μέχρι την αντικειμενική αδυναμία των διοικητικών υπηρεσιών των ΑΕΙ να διοργανώσουν εκλογές σε κάθε Σχολή, Τμήμα και Τομέα για κάθε μια από τις τρείς κατηγορίες προσωπικού ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ. Επίσης υπήρχε εμπλοκή Πρυτάνεων, Κοσμητόρων, Προέδρων, Διευθυντών Τομέων καθώς και των διοικητικών υπηρεσιών των ΑΕΙ στις διαδικασίες εκλογών. Ζητούμε η ανάδειξη των εκπροσώπων όλων των κλάδων προσωπικού στα συλλογικά όργανα διοίκησης των ΑΕΙ να γίνεται με ευθύνη των οικείων Συλλόγων προσωπικού.

Φοιτητική Μέριμνα των Πανεπιστημίων:  Το Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο οφείλει να παρέχει δωρεάν εκπαίδευση. Ζητούμε: α. την κατάργηση κάθε είδους διδάκτρων και τελών φοίτησης στις προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές, β. την δωρεάν εξασφάλιση όλων των απαραίτητων συγγραμμάτων κάθε μορφής, γ. την εξασφάλιση της σίτισης και στέγασης των φοιτητών μεσαίων και χαμηλών οικογενειακών εισοδημάτων, δ. την παροχή υποτροφιών στους προπτυχιακούς και  μεταπτυχιακούς φοιτητές μεσαίων και χαμηλών οικογενειακών εισοδημάτων.

Χρηματοδότηση Πανεπιστημίων: Τα Πανεπιστήμια της χώρας μας είναι και οφείλουν να παραμείνουν Δημόσια. Τα πενιχρά οικονομικά των Πανεπιστημίων, οδηγούν στην  οικονομική εξάντλησή τους και δημιουργούν τεράστια προβλήματα στη λειτουργία τους. Καθίσταται λοιπόν επιτακτική η οικονομική ενίσχυσή τους από την Πολιτεία. Ζητούμε άμεση και ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης του τακτικού προϋπολογισμού των ΑΕΙ.  

Ως μέλη των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων παρακολουθούμε πάντα με ενδιαφέρον και ιδιαίτερη προσοχή τα πορίσματα και τις προτάσεις – ψηφίσματα των εργασιών των συνόδων σας. Θέλουμε ακόμη μια φορά να δηλώσουμε ότι θα είμαστε μαζί σας στο αγώνα για την ανάδειξη και την επίλυση των σημαντικών προβλημάτων των Δημόσιων Ελληνικών Πανεπιστημίων που είναι και προβλήματα όλης της ελληνικής κοινωνίας.


για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
                       ο Πρόεδρος                                                        η Γενική Γραμματέας

                   Στέφανος Καρβέλης                                                                                           Σοφία Κουνιά