Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Ένταξη του Κλάδου ΕΤΕΠ στο ενιαίο μισθολόγιο.Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με το Ν.4354/2015 (Κεφ. Β, παρ. 2.ιη) και μέχρι την έκδοση ειδικού μισθολογίου που προβλέπεται στο Ν.4009/2011 (άρθρο 29, παρ. 6), ο κλάδος μας μισθολογικά υπάγεται στις διατάξεις του Ν.4354 (νέο ενιαίο μισθολόγιο Δ.Υ.).
Διευκρινίζουμε ότι η προσωρινή ένταξή μας στις διατάξεις του Ν.4354/2015 αφορά αποκλειστικά και μόνο τα μισθολογικά μας θέματα, ενώ τα υπόλοιπα θέματά μας ρυθμίζονται από ειδικούς νόμους, Π.Δ. και διατάξεις που διέπουν τον κλάδο μας.
Σας καλούμε να μελετήσετε πολύ προσεκτικά τις διατάξεις του Ν.4354 και να ενημερώσετε τα μέλη σας προς αποφυγή λαθών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εφαρμογή του από τις διοικητικές υπηρεσίες των ΑΕΙ.
Στο παρελθόν σε ανάλογες περιπτώσεις υπήρξαν λάθη που είχαν ως αποτέλεσμα να μην αποδοθούν τα προβλεπόμενα ποσά ανάλογα των προσόντων και χρόνων υπηρεσίας του εργαζομένου ή αντίστροφα να δοθούν περισσότερα χρήματα τα οποία  έπρεπε στη συνέχεια να παρακρατηθούν και να επιστραφούν ακόμη και έντοκα από τον εργαζόμενο.
Για αυτό το σκοπό σας αποστέλλουμε σε ηλεκτρονική μορφή το Ν.4354 (αρχείο .pdf) και ένα χρηστικό πίνακα (αρχείο excel) που θα βοηθήσει τον κάθε εργαζόμενο να υπολογίσει τις συνολικές (μικτές) αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα, τα έτη υπηρεσίας και την οικογενειακή του κατάσταση. 

Συνάντηση με την Υφυπουργό Παιδείας - Ενημέρωση.Ενημέρωση:
Συνάδελφοι,

Την Τρίτη 12/1/2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΔΣ της ΠΟΕΤΕΠ με την Υφυπουργό Παιδείας κα Αναγνωστοπούλου Σία. Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα και η κα Υφυπουργός είδε θετικά όλα όσα αιτιολογημένα της αναπτύξαμε. παράλληλα παραδώσαμε ολοκληρωμένη πρόταση της ΠΟΕΤΕΠ σχετικά με το σχέδιο νόμου για τη παιδεία και ζητήσαμε να συμπεριληφθούν τα θέματά μας σε αυτόν.

Από τη συνάντηση προέκυψαν τα παρακάτω:

  • Παρέλαβε η κα Υφυπουργός τις προτάσεις μας και είδε θετικά τις παρατηρήσεις μας τις οποίες και θα μελετήσουν προσεκτικά
  • Υπήρξε δέσμευση ότι άμεσα θα σταλεί ερώτημα στο ΓΛΚ σχετικά με τα κλιμάκια μας και εντός Ιανουαρίου θα έχουμε την απάντηση προκειμένου να εκδοθεί Εγκύκλιος-Οδηγία και προς τα υπόλοιπα ΑΕΙ για να αποδώσουν τα αναδρομικά μας από τα προηγούμενα χρόνια.
  • Το επόμενο διάστημα  θα γίνει εκ νέου συνάντηση (Πρόεδρου, Γραμματέως & μελών του ΔΣ της ΠΟΕΤΕΠ) με τον νομικό σύμβουλο της κας Υφυπουργού προκειμένου να εκδοθεί εγκύκλιος - διευκρίνηση προς τα ΑΕΙ σχετικά με:

-Το ξεπάγωμα των εξελίξεων μας εφόσον δεν έχουν πάψει να ισχύουν τα Π.Δ. που μας αφορούν

-Τις μετακινήσεις μελών ΕΤΕΠ εντός των ΑΕΙ που υπηρετούν.

-Με έγγραφο προς τα ΑΕΙ, να διευκρινιστεί πως οι διατάξεις του νέου μισθολογίου των ΕΤΕΠ αφορούν αποκλειστικά και μόνο τον τρόπο αμοιβής μας και πως τα μέλη ΕΤΕΠ σε οποιοδήποτε άλλο ζήτημα διέπονται από ειδικούς Νόμους, Π.Δ και διατάξεις.

Συνάδελφοι και στο παρελθόν έχουμε λάβει υποσχέσεις και θετικό κλίμα σε συναντήσεις δυστυχώς η εμπειρία έχει δείξει ότι πολλά έμειναν ως καλές προθέσεις και για αυτό το λόγο πλήθος ζητημάτων μας επί δεκαετίες έχουν μείνει άλυτα δημιουργώντας μια δύσκολη πολλές φορές καθημερινότητα σε όλους τους συναδέλφους

Η ΠΟΕΤΕΠ στο σύνολό της θα συνεχίσει να επιμένει προς κάθε κατεύθυνση για την επίλυση των ζητημάτων μας χωρίς στιγμή να εφησυχάζει.