Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Υπόμνημα της Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., στην 86η Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών ΠανεπιστημίωνΑξιότιμοι κ.κ.  Πρυτάνεις και Πρόεδροι των Δ.Ε.,
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η πρόσκληση προς την Ομοσπονδία μας για τις εργασίες της 86ης συνόδου.
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την ευκαιρία που μας δίνετε στη σύνοδό σας, να σας διατυπώσουμε σοβαρά ζητήματα που μας απασχολούν, τόσο εμάς όσο και γενικότερα τα Α.Ε.Ι. στα οποία υπηρετούμε, όπως:
1.      Διεκδικούμε την πρόσληψη όλου του αναγκαίου προσωπικού, ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού και την κατάργηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, με τις προσλήψεις πάσης φύσης συμβασιούχων και την κατοχύρωση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του εργαστηριακού και διδακτικού προσωπικού.
Η μόνιμη και σταθερή δουλειά του προσωπικού των ιδρυμάτων δεν είναι απλά ένα αίτημα, αποτελεί βασικό παράγοντα για την αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών των πανεπιστημίων και την εξασφάλιση της συνέχειας του πολύ σπουδαίου και σημαντικού παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου των ΑΕΙ.
Ειδικότερα στο κλάδο μας δυστυχώς βιώνουμε τη θλιβερή κατάσταση μη εξειδικευμένου προσωπικού να εργάζεται σε εργαστήρια και κλινικές με αποτέλεσμα να εγείρονται σοβαρότατα ζητήματα ασφάλειας φοιτητών, προσωπικού και εγκαταστάσεων.
·         Σχετική με την σοβαρότατη έλλειψη ειδικευμένου τεχνικού εργαστηριακού και εκπαιδευτικού προσωπικού ήταν και η νομοθέτηση διαδικασίας για εντάξεις διοικητικών υπαλλήλων μόνιμων και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ στη κατηγορία του Ε.Τ.Ε.Π.  και σχετικά οφείλουμε να επισυμάνουμε πως υποχρέωση των ΑΕΙ είναι:
-          η τήρηση των σχετικών με τις διαδικασίες ένταξης νόμων και
-          οι ενταχθέντες νέοι συνάδελφοι να τοποθετηθούν αποκλειστικά και μόνο σε θέσεις ΕΤΕΠ προσφέροντας έτσι το εξειδικευμένο έργο του κλάδου.
2.     Λάβαμε γνώση των αποφάσεων ή των σχεδίων αποφάσεων μερικών Πανεπιστημίων για θέματα προκήρυξης θέσεων, επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης μελών ΕΤΕΠ, και επιθυμούμε να σας ξεκαθαρίσουμε σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης μας πως ο κλάδος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) είναι ένας κλάδος διαχρονικός, με διακριτό ακαδημαϊκό ρόλο και εκπαιδευτικό-εργαστηριακό έργο.
Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. ανήκουν μαζί με τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π στο Διδακτικό – Εργαστηριακό Προσωπικό Ειδικών Κατηγοριών των Α.Ε.Ι του αρθ.29 του ν.4009/2011 και παρέχουν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό-εργαστηριακό έργο, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου των Α.Ε.Ι., έχοντας υπο προυποθέσεις ακόμη και τη δυνατότητα παροχής αυτοδύναμου διδακτικού έργου. Δεν έχει ουδεμία σχέση με το διοικητικό προσωπικό 

-δεν διορίζονται με διαδικασίες πρόσληψης του ΑΣΕΠ
-δεν υπάγονται στις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης
-δεν κρίνονται με δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων ποσοτικής αξιολόγησης, όπως οι Διοικητικοί Υπάλληλοι (ν.3230/2004, ν.4440/2016)
-δεν ανήκουν σε οργανογράμματα ειδικών ή γενικών διευθύνσεων οι οποίες θέτουν ποσοτικούς στόχους και έτσι δεν θέτουν ατομικούς στόχους-προγραμματισμούς και δεν κρίνονται για την ποσότητα του έργου τους,
-δεν εγγράφονται σε κανένα Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι, δεν αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης της Δημόσιας Διοίκησης και προφανώς δεν μπορούν να προταθούν για θέσεις ευθύνης της Δημόσιας Διοίκησης.
Τα μέλη του κλάδου ΕΤΕΠ
-διορίζονται, κρίνονται-αξιολογούνται και εξελίσσονται βαθμολογικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιλογής και πλήρωσης των θέσεων τους που ορίζονται στο π.δ.117/2002 το οποίο βρίσκεται σε ισχύ (ν.4386/2016) και εφαρμόζεται
-ανήκουν αποκλειστικά και μόνο σε ακαδημαϊκές μονάδες και ως ακαδημαϊκό προσωπικό όπως και τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ, κρίνονται και αξιολογούνται ήδη για την ικανότητα εκτέλεσης και την ποιότητα του έργου, το οποίο επιτελούν και προβλέπεται με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα και με τα ΦΕΚ διορισμού και εξέλιξής τους,
-μπορούν να κρίνονται και να αξιολογούνται για το διδακτικό τους έργο, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ, όταν αυτό τους έχει ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/2017

Ως  Πανελλήνια Ομοσπονδία ΕΤΕΠ δηλώνουμε ότι είμαστε αντίθετοι και θα προσβάλουμε αποφάσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη τα παραπάνω και σας ζητούμε να επανεξετάσετε σοβαρά τυχόν σχετικές αποφάσεις σας ή σχέδια για θέματα προκήρυξης θέσεων, επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης των μελών ΕΤΕΠ, αφού τα θέματα αυτά ρυθμίζονται ήδη από τις ισχύουσες διατάξεις.
3.     Διεκδικήσαμε τη διοικητική αναδιάρθρωση και ενίσχυση του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων με όργανα διοίκησης στα οποία όμως να υπάρχει η δυνατότητα σε αντιστοιχία με τα μέλη ΔΕΠ ισότιμη συμμετοχή των κατηγοριών ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ .
Μέχρι το πρόσφατο παρελθόν ο αποκλεισμός μας έγειρε σοβαρά ζητήματα έλλειψης δημοκρατίας στη λήψη αποφάσεων και δυστυχώς είχε ως αποτέλεσμα την αποστασιοποίηση των κλάδων ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΕΠ από τις ακαδημαϊκές διαδικασίες.
Είναι σημαντικό και χαιρετίζουμε το γεγονός ότι δόθηκε το δικαίωμα συμμετοχής του κλάδου με λόγο και ψήφο στα όργανα διοίκησης και φυσικά στις εκλογικές διαδικασίες όπως αυτή της ανάδειξης των πρυτανικών αρχών.
Σημαντικό πρόβλημα παραμένει ότι σε πλήθος περιπτώσεων χάνεται το νομοθετημένο δικαίωμα της μυστικότητας της ψήφου άρα η ισότιμη συμμετοχή πρέπει να εφαρμοστεί.
Επίσης ένα σημαντικό πρόβλημα, που είχαμε επισημάνει εξαρχής και βιώσαμε με την εφαρμογή του νόμου και δυστυχώς παραμένει έως αυτή τη στιγμή είναι ότι όλες οι διαδικασίες εκλογής εκπροσόπων δεν πραγματοποιούνται με ευθύνη των συλλόγων με αποτέλεσμα την άνευ λόγου εμπλοκή Πρυτάνεων, Κοσμητόρων, Προέδρων, Διευθυντών αλλά και της διοίκησης στις διαδικασίες εκλογών.

Σημαντικά όμως ζητήματα παραμένουν και πρέπει να δοθεί λύση από την ηγεσία του υπουργείου σχετικά με :

•Την εξασφάλιση της οικονομικής επάρκειας των ΑΕΙ για το σύνολο των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων τους, με κρατική χρηματοδότηση, για την μη μετατροπή τους σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.
•Τη διασφάλιση της δωρεάν και δημόσιας παροχής της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε όλους.
•Την κατάργηση κάθε είδους διδάκτρων και φυσικά την μη ύπαρξη οποιουδήποτε είδους τελών στις σπουδές προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές .
•Την δωρεάν εξασφάλιση όλων των απαραίτητων συγγραμμάτων κάθε μορφής
•Την εξασφάλιση της σίτισης και στέγασης των φοιτητών μεσαίων και χαμηλών οικογενειακών εισοδημάτων, την παροχή υποτροφιών σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και των δικαιωμάτων που προβλέπονται αντίστοιχα και για τους προπτυχιακούς φοιτητές

Ως μέλη των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων παρακολουθούμε πάντα με ενδιαφέρον και ιδιαίτερη προσοχή τα πορίσματα και τις προτάσεις – ψηφίσματα  των εργασιών των συνόδων σας. Θέλουμε να δηλώσουμε ότι θα είμαστε μαζί σας στο αγώνα για την ανάδειξη και επίλυση των σημαντικών προβλημάτων των Πανεπιστημίων και της ελληνικής κοινωνίας κατ’ επέκταση.

για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
                       ο Πρόεδρος                                                                     η Γενική Γραμματέας