Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

Ενημέρωση της Ομοσπονδίας προς τους Συλλόγους - Μέλη της.
Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η Ομοσπονδία παρακολουθεί στενά τα ζητήματα που μας αφορούν σε κεντρικό επίπεδο και παρεμβαίνει διαρκώς και με κάθε τρόπο για κάθε ζήτημα που απασχολεί το κλάδο.

  • Έχουμε ζητήσει και αναμένουμε σύντομα συνάντηση με τον νέο υπουργό παιδείας κ. Κ.  Γαβρόγλου όπου και θα αναπτύξουμε όλα τα εκκρεμεί ζητήματα μας.
  •  Σε ενημέρωση που έχουμε σε όλα τα ΑΕΙ έχει εφαρμοστεί το νέο ενιαίο μισθολόγιο όμως απομένει ενιαία να γίνει η ορθή  εφαρμογή του εφόσον στη πλειοψηφία των περιπτώσεων υπάρχουν σοβαρότατα λάθη. Για αυτό το λόγο η Ομοσπονδία διεκδικεί ενιαία εφαρμογή σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο. 
  •  Στο σοβαρότατο ζήτημα εντάξεων στο κλάδο μας η Ομοσπονδία απαιτεί τυχόν εντάξεις να είναι νομικά σαφέστατα κατοχυρωμένες , να πληρούνται ακαδημαϊκά κριτήρια επιλογής και οι τοπικοί σύλλογοι να συμμετέχουν ενεργά στις επιτροπές επιλογής και κρίσης. 
  •   Στο επίσης σοβαρότατο ζήτημα της συμμετοχής μας στις συγκλήτους των Α.Ε.Ι. διεκδικούμε το δικαίωμα πλήρους και ισότιμης συμμετοχής μας στο ανώτατο αυτό όργανο διοίκησης με τους συλλόγους να υποδεικνύουν τους εκπροσώπους τους και να υπάρχει δικαίωμα επανεκλογής. 
  •  Τέλος έχουμε την ενημέρωση πως όλες οι μετακινήσεις , μετατάξεις μελών του κλάδου μας που πληρούν τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 147 προχωρούν και στις περιπτώσεις που γνωρίζετε πως υπάρχει κόλλημα οι σύλλογοι θα πρέπει να μας ενημερώσουν σχετικά.

Ως ΔΣ της Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π. θέλουμε να σας ευχηθούμε καλές γιορτές με υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας.

  
για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

                       ο Πρόεδρος                                                                              η Γενική Γραμματέας