Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

Κατάθεση Στεφάνου στο Πολυτεχνείο 15/11/2016Η Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. δια της Γενικής Γραμματέως και μελών ου ΔΣ της, κατέθεσε για πρώτη φορά στην ιστορία τη, ως ένδειξη τιμής στα θύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου στις 15/11/2016.