Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Ενημέρωση συλλόγων ΕΤΕΠ ΑΕΙ για το πρόσφατο νόμο 4485/2017 “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.”

Συνάδελφοι,

Στις αρχές Αυγούστου ψηφίστηκε ο νόμος 4485/2017 “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.”
Ένας νόμος που περιλαμβάνει ζητήματα που αφορούν το κλάδο μας.

Με τις κατάλληλες παρεμβάσεις , την σοβαρή , μεθοδική και απόλυτα τεκμηριωμένη δουλειά της Ομοσπονδίας στον συγκεκριμένο νόμο και με τη πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης - συμπεριλήφθηκαν και επιλύονται σε ικανοποιητικό βαθμό σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν το κλάδο.

Συγκεκριμένα λοιπόν όσον αφορά τη διοίκηση,

Ø  βλέπουμε την ικανοποίηση του αιτήματός μας να συμμετέχουμε ξανά στις πρυτανικές εκλογές αλλά και στις εκλογές Κοσμητόρων και Προέδρων τμημάτων.
Σίγουρα μας προβληματίζει το χαμηλό ποσοστό μας και διεκδικούμε την αύξησή του.

Ø  Στο άρθρο 13 που αφορά τη Σύγκλητο ο κλάδος μας στο εξής θα έχει εκπρόσωπο στη σύγκλητο ισότιμα με δικαίωμα ψήφου σε όλα τα θέματα και δυνατότητα επανεκλογής για ακόμη μία θητεία.
Στο συγκεκριμένο ζήτημα εξακολουθούμε να διεκδικούμε τη δυνατότητα επανεκλογής και πέρα από μία ακόμη θητεία εφόσον το πρόβλημα ειδικά στα περιφερειακά ΑΕΙ έλλειψης μελών του κλάδου μας είναι σοβαρότατο.

Ø  Στο άρθρο 22 που αφορά το Διοικητικό συμβούλιο στο οποίο δε συμμετείχαμε κατά το παρελθόν πλέον μας δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής αλλά με κοινό εκπρόσωπο με τους κλάδους ΕΕΠ & ΕΔΙΠ κάτι που διεκδικούμε να αλλάξει.

Ø  Στο άρθρο 84 παρ 12 αναφέρει ο νόμος ότι Η εκλογή εκπροσώπων φοιτητών, μελών Ε.Ε.Π.,Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικών υπαλλήλων στα συλλογικά όργανα διοίκησης και η συγκρότηση των οργάνων αυτών, καθώς και οι διαδικασίες εκλογής των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 30.11.2017, οπότε λήγει καιη θητεία των υφιστάμενων οργάνων, που παρατάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78).

Αίτημά μας παραμένει η συμμετοχή του κλάδου ισότιμα σε όλα τα όργανα διοίκησης και φυσικά διεκδικούμε τον ορισμό του εκπροσώπων μας από τον τοπικό σύλλογο και όχι με καθολική ψηφοφορία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συμμετοχή στα όργανα μέλους ΕΤΕΠ που θα διαθέτει την εμπειρία και γνώση που απαιτούν τα ζητήματα που απασχολούν το εκάστοτε όργανο.

Όσον δε αφορά τα μεταπτυχιακά,

Ø  είδαμε στο άρθρο 34 παρ 8. την ικανοποίηση του αιτήματός μας για επιμόρφωση εφόσον είναι δυνατή η συμμετοχή μας πλέον ως υπεράριθμοι σε μεταπτυχιακά των ιδρυμάτων μας έτσι ώστε να διευρύνουν και να προάγουν τις γνώσεις τους πάνω στα αντικείμενα του τίτλου σπουδών και του έργου τους.

Ø  ενώ στο άρθρο 36 τη δυνατότητα συμμετοχής μας ως διδακτικό προσωπικό των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών

Διεκδικούμε όμως την εξασφάλιση της οικονομικής επάρκειας των ΑΕΙ για το σύνολο των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων τους, με κρατική χρηματοδότηση, για την μη μετατροπή τους σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις με κατάργηση κάθε είδους διδάκτρων και φυσικά την μη ύπαρξη οποιουδήποτε είδους τελών στις σπουδές προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές και την εξασφάλιση της σίτισης και στέγασης των φοιτητών μεσαίων και χαμηλών οικογενειακών εισοδημάτων, την παροχή υποτροφιών σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και των δικαιωμάτων που προβλέπονται αντίστοιχα και για τους προπτυχιακούς φοιτητές
Σημαντική είναι η ενημέρωση από το ΥΠΕΘ που ανακοινώθηκε στη τελευταία σύνοδο των πρυτάνεων σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων ΑΕΙ θα ενισχυθούν εκτάκτως με επιπλέον χρηματοδότηση από το ΠΜΣ του ΥΠΠΕΘ. 
Ο προϋπολογισμός της χρηματοδότησης ανά ΠΜΣ  διαμορφώνεται ως εξής. 
·                   ΠΜΣ με μηδενικά τέλη φοίτησης χρηματοδοτούνται με το ποσό των 10.000€
·                   ΠΜΣ με τέλη φοίτησης μέχρι 1.000€ χρηματοδοτούνται με το ποσό των 5.000€
·                   ΠΜΣ με τέλη φοίτησης από 1.001€ μέχρι 3.000€ χρηματοδοτούνται με το ποσό των 2.500€
Όσον τέλος αφορά την έρευνα,

Ø  στο άρθρο 50 παράγραφος 3 δίνεται η δυνατότητα σε μέλη ΕΤΕΠ να είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι έργου

Συνάδελφοι θέλουμε σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε πως και σε αυτό το νόμο τίποτα δε χαρίστηκε ειδικά στη περίπτωση των εκπροσωπήσεων,  όποιος είχε διαβάσει το προσχέδιο που είχε ανακοινωθεί στη διαβούλευση ήταν χειρότερο από τον νόμο 4009/11 , ενώ στα μεταπτυχιακά ικανοποιείται ένα σημαντικό μας αίτημα για δυνατότητα επιμόρφωσης.
Θέλουμε να μην ξεχνάτε ότι δεν αδιαφορούμε απέναντι στην υψηλή φορολόγηση που βιώνουμε με παράλληλα τη συνολική  μείωση των αποδοχών μας τα περασμένα χρόνια ούτε φυσικά στις περικοπές κάθε μορφής κοινωνικής παροχής ελέω μνημονίων , δε ξεχνάμε τις ειδικές εισφορές που μηνιαία μας παρακρατούνται ή τις ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνουμε μηνιαία για περίθαλψη σε νοσοκομεία που λειτουργούν σε απαράδεκτες συνθήκες.
Ξεκάθαρα συντασσόμαστε απέναντι σε κάθε προσπάθεια περαιτέρω εξαθλίωσης της ελληνικής κοινωνίας.
Συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να παλεύουμε για όλα τα δίκαια αιτήματα του κλάδου, του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου και της κοινωνίας μας.
Σας θέλουμε όλους, αρωγούς με ιδέες και συγκεκριμένες προτάσεις σε αυτόν τον αγώνα κοντά στους τοπικούς συλλόγους ανά ΑΕΙ και την ενεργή συμμετοχή των συλλόγων σας στην ΠΟΕΤΕΠ.

   
για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

                       ο Πρόεδρος                                                              η Γενική Γραμματέας