Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

«Διαδικαστικές ενέργειες των Συλλόγων – Μελών ενόψει του 24ου Πανελλαδικού Συνεδρίου».Αγαπητά μέλη,
Το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ενόψει  του 24ο Πανελλαδικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. που θα γίνει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη πόλη του Βόλου , από την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 έως και τη Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017 σας υπενθυμίζει ότι μέχρι την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017  οι Πρόεδροι των Συλλόγων – Μελών της ΠΟΕΤΕΠ οφείλουν:
·         να στείλουν το πρακτικό αρχαιρεσιών των εκλογών που διεξήγαγαν σχετικά με το συνέδριο, προκειμένου να είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε ακριβώς τον αριθμό των Συνέδρων και να προχωρήσουμε σε αίτημα παρουσίας δικαστικού αντιπροσώπου στις εκλογές όπως και να μεριμνήσουμε για τις όποιες απαραίτητες γραφειοκρατικού τύπου λεπτομέρειες σχετικά.
·         να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, για τα έτη 2015 (σύμφωνα με το πρακτικό αρχαιρεσιών του 2015) και 2016 (σύμφωνα με τη δήλωσή που πρέπει να προσκομίσει)  σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα μέλη τους.
·   να στείλουν ηλεκτρονικά  στη διεύθυνση  poetep@gmail.com  : το πρακτικό αρχαιρεσιών των εκλογών Συνέδρων, που έγιναν το 2017 και την απογραφική δήλωση εγγεγραμμένων μελών για το έτος 2016 και 2017 ανεξάρτητα με το αν συμμετέχουν ή όχι στο 24ο Πανελλαδικό συνέδριο. 

Σε περίπτωση που θέλετε επιπλέον διευκρινήσεις σχετικά με τις οικονομικές σας υποχρεώσεις να επικοινωνήσετε με τον Ταμία της ΠΟΕΤΕΠ, κ. Κατσαρό Γιώργο , τηλ. επικοινωνίας : 25510 30459 ,  ή στο E-mail : gkatsar@med.duth.gr
Θα ακολουθήσει σε επόμενο ενημερωτικό mail το πρόγραμμα και ο εσωτερικός κανονισμός του συνεδρίου σας καλούμε να μας στείλετε τυχόν θέματα που επιθυμείτε να συμπεριληφθούν.