Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣυνάδελφοι,
Θα θέλαμε να ευχηθούμε σε όλους σας καλή ακαδημαϊκή χρονιά με υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας.

Καθόλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου η Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π. παρακολούθησε στενά τις εξελίξεις στα θέματα που μας αφορούν και εξακολουθεί να βρίσκεται σε επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας και να διεκδικεί για το κλάδο μας τα δίκαια αιτήματα μας, που αφορούν την εργασιακή μας καθημερινότητα.

Υπάρχει κινητικότητα σε πολλά ζητήματα άλυτα επί χρόνια και θεωρούμε οτι έχουν ακόμη να γίνουν πολλά ώστε το θολό κατά το παρελθόν τοπίο που προκαλούσε σύγχυση στις διοικήσεις των ΑΕΙ σχετικά με τα εργασιακά μας να ξεκαθαρίσει.

Είδαμε στα τέλη Ιουλίου και την αναμενόμενη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου που ξεκαθαρίζει ζητήματα όπως τον τρόπο ένταξής μας στο ν.4354/2015 καθώς δίνει οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου ν.4386/2016 ενώ στα τέλη Αυγούστου ψηφίστηκε διάταξη που επιτρέπει την ένταξη Μονίμων Διοικητικών Υπαλλήλων ή ΙΔΑΧ στο κλάδο του ΕΤΕΠ.

Σχετικά με τα ως άνω :
1)     Σύμφωνα με την αριθμ. 126603/Ζ2/29-07-2016 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ «….οι διοικήσεις των Πανεπιστημίων οφείλουν να δέχονται αιτήσεις των ενδιαφερομένων μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση του συνολικού χρόνου υπηρεσίας τους στο δημόσιο [σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 (α’ 176)].»
Με την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ, διευκρινίζεται ότι «αναγνωρίζονται προϋπηρεσίες που έχουν προσφερθεί σε ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, και ΔΕΚΟ κεφ. Α’ του ν. 3429/2005, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου (αποκλειομένων σε κάθε περίπτωση των συμβάσεων μίσθωσης έργου
Απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο είναι τα Ένσημα και τα Πιστοποιητικά των αρμόδιων υπηρεσιών στα οποία πρέπει να αναφέρονται:
  • οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης
  • η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν
  • η σχέση εργασίας
  • το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο)
  • η διάρκεια των προϋπηρεσιών
Επίσης, η βαθμολογική εξέλιξη των μελών ΕΤΕΠ γίνεται βάσει των διατάξεων του ΠΔ. 117/2002, επομένως το ανωτέρω προσωπικό δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα και αφορά βαθμολογική εξέλιξη, σύμφωνα με το Π.Δ. 69/2016 (ΦΕΚ 127/13-7-2016)

2)     Η απόφαση ένταξης Μονίμων Διοικητικών Υπαλλήλων ή ΙΔΑΧ στο κλάδο του ΕΤΕΠ βαδίζει στις αποφάσεις του τελευταίου μας συνεδρίου και είναι πλέον υποχρέωση των κατά τόπους συλλόγων και τα μέλη ΕΤΕΠ αυτών που θα συμμετέχουν στις τριμελής επιτροπές να διαφυλάξουν τα χαρακτηριστικά που οφείλει σύμφωνα με το νόμο να διαθέτει ο υποψήφιος. 

Υποστηρικτικά θα δούμε εάν πρέπει να εκδοθεί και να σταλεί σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος
3)     Καλούμε τους συλλόγους μέλη της Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π. να μας ενημερώσουν άμεσα και αναλυτικά σε τι φάση είναι η διαδικασία ένταξης τους στο νέο Ενιαίο Μισθολόγιο ν.4354/2015 προκειμένου να επέμβουμε κεντρικά για την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Συνάδελφοι η Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π. θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά τα ζητήματα που μας αφορούν και θα παρεμβαίνει όπου χρειαστεί προκειμένου να διαφυλαχτεί ο ξεκάθαρος κατ εμάς χαρακτήρας του κλάδου καθώς και να μη διαταράσσεται η εργασιακή μας καθημερινότητα προστατευμένη από ένα σαφέστατο νομικό πλαίσιο.

Σε καμία περίπτωση όμως συνάδελφοι δε πρέπει να ξεχνάμε πως είμαστε εργαζόμενοι σε ένα περιβάλλον οικονομικής κρίσης μείωσης μισθών και γενικότερης κοινωνικής εξαθλίωσης που πρέπει να ανατρέψουμε και για αυτό το λόγο σας καλούμε να είστε συσπειρωμένοι στους κατά τόπους συλλόγους σας και στις όποιες κινητοποιήσεις σας καλούν για να διεκδικήσουμε από κοινού αυτή την ανατροπή.