Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Μεταρρύθμιση Επιδόματος Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής ΕργασίαςΣυνάδελφοι,
Λάβαμε γνώση από το επισυναπτόμενο έγγραφο ότι έχει συσταθεί επιτροπή μεταρρύθμισης επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας  στο ΓΛΚ η οποία θα πρέπει μέχρι 30-5-2018 να υποβάλλει τη γνωμοδότηση και την μελέτη στους Συναρμόδιους Υπουργούς, αφού συγκεντρώσει τα αντίστοιχα υπομνήματα απο τα ΑΕΙ.
Το έγγραφο αυτό έχει φτάσει ήδη στο Πανεπιστήμιο σας.
Η ημερομηνία συγκέντρωσης των υπομνημάτων  ήταν μέχρι 20-4-2018 και τα ΑΕΙ πιθανόν να μήν έδωσαν την απαραίτητη προσοχή και να μην ενήργησαν άμεσα.
Θεωρούμε  ότι θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα όλους τους συναδέλφους ΕΤΕΠ πως όσοι από αυτούς ασκούν ή βάσιμα θεωρούν πως ασκόυν έργο επικίνδυνο και ανθυγιεινό θα πρέπει να αποστείλουν στο Γενικό Διευθηντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος που υπηρετούν και στον οικείο σύλλογο ΕΤΕΠ όπου υπάρχει, υπόμνημα με συγκεκριμένα στοιχεία όπως:
α. τη φύση του έργου τους
β. τις συνθήκες του χώρου εργασίας τους
γ. τις ουσίες-υλικά με τα οποία έρχονται σε επαφή δηλαδή οτιδήποτε κρίνουν ότι τους εκθέτει σε κίνδυνο με πιθανότητα βλάβης της υγείας τους κατά την εργασία τους.
Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να συγκεντρωθούν από το  Γενικό Διευθηντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, για να τα προωθήσει προς την Επιτροπή, όπως ζητά το έγγραφο.
Ωστόσο επειδή η ημερομηνία συγκέντρωσης των υπομνημάτων  ήταν μέχρι 20-4-2018 και πιθανόν δεν υπήρξε η απαραίτητη ενημέρωση,θεωρούμε πως θα πρέπει ο κάθε Σύλλογος ή όποιος συνάδελφος επιθυμεί να αποστείλει άμεσα τα στοιχεία αυτά προς:
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Υπόψιν Συντονίστριας κ Στ.Μηλιάκου
Σε κάθε περίπτωση το υπόμνημα με τα στοιχεία θα πρέπει να σταλλούν αφού πρώτα επικοινωνήσετε με τον Γενικό Διευθηντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος σας στον οποίο θα κοινοποιήσετε το υπόμνημα σας.για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
                       ο Πρόεδρος                                                                                  η Γενική Γραμματέας