Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Προτάσεις της ΠΟΕΤΕΠ ΑΕΙ επί του νομοσχεδίου "Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις"Αξιότιμε κ Υπουργέ

Ως μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας επιθυμούμε να συμμετάσχουμε στη διαδικασία κατάθεσης στη Βουλή του Νομοσχεδίου που αφορά την  Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής  Αττικής και λοιπές διατάξεις.
Σας καταθέτουμε λοιπόν αναλυτικά τις παρακάτω προτάσεις μας και σας καλούμε να τις  λάβετε σοβαρά υπόψη σας  και να συμπεριληφθούν στο υπό συζήτηση Νομοσχέδιο:

1.   Στο άρθρο 13 παρ.3 δεν περιλαμβάνεται  ο κλάδος του Ε.Τ.Ε.Π και θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:

Η περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.4369/2016 αντικαθίσταται ως εξής
"β. Καθηγητές όλων των βαθμίδων και λέκτορες Πανεπιστημίων και μέλη ΕΠ Τ.Ε.Ι., καθώς και μέλη Ε.ΔΙ.Π, Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π κλάδου ΠΕ και ΤΕ των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή μέλη ΔΕΠ και ΕΠ ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον κατέχουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και οι ερευνητές και οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 (Α΄258) των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών."

Επιπλέον μας απασχολεί ιδιαίτερα και το ζήτημα τον επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελλοντικών αποφοίτων σε σχολές και στις επί μέρους ειδικότητες των επαγγελμάτων υγείας και μηχανικών αφού στο νομοσχέδιο δε γίνεται σαφής αναφορά και δε βλέπουμε αν υπάρχει κάποια σχετική πρόβλεψη.
Θεωρούμε πως θα πρέπει να πραγματοποιηθεί γόνιμος και σοβαρός διάλογος με τις αντίστοιχες ομοσπονδίες και ενώσεις των κλάδων.

Αξιότιμε κ υπουργέ πιστεύουμε ότι οι παραπάνω αλλαγές που παραθέτουμε θα μελετηθούν και θα γίνουν αποδεκτές.
Αφορούν άμεσα το κλάδο μας.
Επιθυμούμε να σας αναφέρουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συζήτηση για το παρόν σχέδιο νόμου, καθώς και για κάθε γόνιμο διάλογο των θεμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.