Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Ένταξη του Κλάδου ΕΤΕΠ στο ενιαίο μισθολόγιο.Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με το Ν.4354/2015 (Κεφ. Β, παρ. 2.ιη) και μέχρι την έκδοση ειδικού μισθολογίου που προβλέπεται στο Ν.4009/2011 (άρθρο 29, παρ. 6), ο κλάδος μας μισθολογικά υπάγεται στις διατάξεις του Ν.4354 (νέο ενιαίο μισθολόγιο Δ.Υ.).
Διευκρινίζουμε ότι η προσωρινή ένταξή μας στις διατάξεις του Ν.4354/2015 αφορά αποκλειστικά και μόνο τα μισθολογικά μας θέματα, ενώ τα υπόλοιπα θέματά μας ρυθμίζονται από ειδικούς νόμους, Π.Δ. και διατάξεις που διέπουν τον κλάδο μας.
Σας καλούμε να μελετήσετε πολύ προσεκτικά τις διατάξεις του Ν.4354 και να ενημερώσετε τα μέλη σας προς αποφυγή λαθών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εφαρμογή του από τις διοικητικές υπηρεσίες των ΑΕΙ.
Στο παρελθόν σε ανάλογες περιπτώσεις υπήρξαν λάθη που είχαν ως αποτέλεσμα να μην αποδοθούν τα προβλεπόμενα ποσά ανάλογα των προσόντων και χρόνων υπηρεσίας του εργαζομένου ή αντίστροφα να δοθούν περισσότερα χρήματα τα οποία  έπρεπε στη συνέχεια να παρακρατηθούν και να επιστραφούν ακόμη και έντοκα από τον εργαζόμενο.
Για αυτό το σκοπό σας αποστέλλουμε σε ηλεκτρονική μορφή το Ν.4354 (αρχείο .pdf) και ένα χρηστικό πίνακα (αρχείο excel) που θα βοηθήσει τον κάθε εργαζόμενο να υπολογίσει τις συνολικές (μικτές) αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα, τα έτη υπηρεσίας και την οικογενειακή του κατάσταση.