Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Καταγγελία ΠΟΕΤΕΠ με αφορμή το εργατικό ατύχημα στο ΕΚΠΑ
Πάτρα, 17  Δεκεμβρίου 2015
               αρ. πρωτ. : 165
προς
τους Συλλόγους – Μέλη της ΠΟΕΤΕΠ ΑΕΙ

Συνάδελφοι,
Τα τελευταία χρόνια ζούμε χάρη στις πολιτικές των τελευταίων κυβερνήσεων τη σταδιακή συρρίκνωση - εξαφάνιση του κλάδου μας με αποτέλεσμα η γενικευμένη και μακροχρόνια έλλειψη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) από τα Εργαστήρια και τις Κλινικές των Πανεπιστημίων να επιφέρει σημαντικότατα προβλήματα στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο τους.
Προσλήψεις προσωπικού ΕΤΕΠ δεν έχουν γίνει εδώ και αρκετά χρόνια, παρά τις μαζικές συνταξιοδοτήσεις στο κλάδο.
Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό μας έργο υποκαθίσταται με την πρόσληψη συμβασιούχων εργαζομένων που εντάσσονται στο Διοικητικό Κλάδο και παράτυπα τοποθετούνται σε εργαστήρια και κλινικές ενώ τεράστιο φορτίο του έργου αναλαμβάνουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Απαιτούμε ως Ομοσπονδία τη κάλυψη των σοβαρότατων ελλείψεων  σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. στα ιδρύματα της χώρας έπειτα από το πλήθος αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδοτήσεων με προκηρύξεις νέων θέσεων.
Συντασσόμαστε με το σύλλογο ΕΤΕΠ του ΕΚΠΑ απαιτώντας  την άμεση και πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων της Συγκλήτου της 11ης/12/2015, σχετικά με το συγκεκριμένο Εργαστήριο, τον εργαζόμενο συνάδελφο και το ατύχημα.
Διεκδικούμε σύγχρονες και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και εκπαίδευσης.
Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, που να καλύπτει τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Ιδρύματος.
  Σας αποστέλλουμε και την ανακοίνωση του συλλόγου ΕΤΕΠ ΕΚΠΑ για ενημέρωση σας.

για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας


      ο Πρόεδρος                                                                                          η Γενική Γραμματέας

  Στέφανος Καρβέλης                                                                             Κουνιά     Σοφία